28 aug. 2016

Cirkeln

Oet i ordet har formen av ett noll, en helhet och en oändlighet. Ur latinets ordo öppnar tiden ett valv mellan den första och den sista bokstaven.

26 aug. 2016

Cinemascope

Varje gång som en teknologi blir synlig i den mänskliga erfarenheten kan den göras till en huvudsak för en färd genom tid. Bänken vid Taj Mahal har exakt samma form. Den återfinns också i fontänen som speglar himlen och människorna runt den.

20 aug. 2016

Modaliteter

När vi föreställer oss det som bygger pyramider, skickar satelliter runt jorden, delar atomer eller ritar cirklar på marken - så hör vi hur tiden talar med tiden genom tid.

12 aug. 2016

Tidvatten

Ställer man sig vid en bro som öppnar sig mot en eller alla tidpunkter har man egentligen en lika stor tillgång till bruset från havet som till bruset från trafiken.

Trafiken

På natten är det enkelt att se den bisvärm av stål som trafiken utgör. En självlysande blandning av intelligenser och teknologier.

25 juli 2016

Rörelsen

Om man intresserar sig för vad som driver vår kreativitet börjar man se hur det vi skapar tillsammans är själva berättelsen.

Tankeverktyg

Ibland när jag tänker på hur andra har valt att formulera saker som får blicken att lyfta är enkelhet en kvalitet som jag uppskattar.

18 maj 2016

Sommar 2016

Vid den här tiden på året tar bloggen sommarledigt. Jag tänkte meditera och läsa mig själv genom det som sätter notskriftens tusenfoting i rörelse.

Fokus

Strukturalisternas fokus på klockan eller poststrukturalisternas fokus på tiden som ringer oberoende av klockor är två perspektiv som löper bredvid varandra. Oberoende av klockor.

11 maj 2016

Heterotopier

Ibland läser jag Tranströmers sprialgalax från sidan som spåren av någon som läser sig själv i relation till sin läsning genom tid. Allt börjar i en blick som bokstavligt talat började sin resa långt innan människan.

10 apr. 2016

Krön

Helt oberoende av om vi märker ögonblicken eller inte närmar vi oss dem alltid genom förflutna framtider.

17 mars 2016

Texter

Även om en text är en samling symboler som på något vis måste sammanställas sker denna sammanställningen plats.

12 mars 2016

Ett tärningskast

När man skulpterar i tid är det lätt att tänka att inget tärningskast upphäver slumpen och att varje tanke är ett tärningskast

9 mars 2016

Deleuze & Derrida

Deleuze "Différence et Répétition" och Derridas "Différance" går att se som blixtarna som skakar filosofin i grunden.  Efter dem delas filosofin lätt upp i den som följer en struktur och det som uppstår som något nytt.

8 mars 2016

Ökenstäder

Mitt i en ocean av rörliga bergsmassiv dyker de plötsligt upp. Öar av civilisation.

5 mars 2016

Transcendental signifiers

Förr i tiden krävdes fantasi för att ens kunna föreställa sig en värld där symboliska eller teknologiska system kunde vara lika unika eller varierade som medvetanden. 

3 mars 2016

Tremblement de terre

Det finns en seismologisk vandringssägen som talar genom det sublimerade i de invigda. Vi kan se spåren av dessa föreställningar som inskriptioner i såväl poeter som filosofer.

23 feb. 2016

Mönsterpassning

På ett sätt skulle man kunna se filosofi som en analogi för analogier eftersom man med olika typer av symboler försöker skapa en applicerbar bild för något i rörelse av något i rörelse.

22 feb. 2016

Spår

Jag sammanställer saker som inspirerar ur en oändlighet av oändligheter.

Vad berättelserna berättar

Att titta ut genom ett fönster när man mediterar är nästan som att hitta nycklarna till världen inuti ackumulerade texter. Att meditera är att bevittna stormens öga under tiden texterna skrivs.

19 feb. 2016

Stjärnhimlen

Vill man läsa något riktigt stort kan man börja med stjärnhimlen. Man tittar ut mot något där ens syn når sin bortre gräns men där ens förmåga att föreställa sig tar vid.

Derridas hypervigilans

Hur Derrida blir en läsnyckel är inte enbart genom hur han använde filosofin för att frigöra tanken från filosofin. Det är något mer. Hans sneda leende pekade ofta mot det.

Tranströmers Thanatos

Hur Tranströmmer blir en läsnyckel är genom hans vilja att få återvända på sina egna vilkor. Han erkände aldrig något behov av ett erkännande men stängde heller aldrig dörren mot föreställningen om Gud.

15 feb. 2016

Myller

Universum är en observerbar rörelse av rörelser. Vår blick, våra språk och vår medvetenhet är bokstavligt och bildligt talat en del av den. 

Strukturer

När Tranströmer lånade Kafkas yxa gjorde han den till sin på flera sätt. Hur han använde den var också ett samtal om strukturalistiska föreställningar.

13 feb. 2016

Meditationsobjekt

Om man väljer en näktergal i Badelunda som föremål för sin meditation samtidigt som man tittar upp mot natthimlens lie kan man fyllas av känslan att allt detta slipas mot ett och samma nu. 

10 feb. 2016

Generativa system

Jag har ofta tänkt att friheten finns och att den inte bara uttrycker sig genom musiken. Den sammanställer också musiken genom ett noll. 

8 feb. 2016

Teoretisk fysik

Nu när universum rymmer mer beräkningskapacitet än någonsin är det lite svindlande att tänka på med vilken precision som man idag kan beräkna en partikels position och bana.

7 feb. 2016

Berättarelement

Ibland när jag funderar på vad ett naturfenomen är gör jag det både för att undersöka hur jag relaterar till det såväl som hur andra har valt att berätta med det. 

6 feb. 2016

Vägen hem

Ibland tänker jag på en försvinnande prick i landmassan som en bild i en flygtur genom moderna och postmoderna föreställningar. Försvinnandet är ett mångtydigt Tranströmskt tema som ibland blev ett osynligt slagfält. 

3 feb. 2016

Framtidsgrunder

Vad är ett fundamentum futuri? Jag tänker att varje sekund utgör grunden för en framtid. Som om varje tidpunkt rymmer en möjlighet för varje medvetande att föreställa sig en framtid.

Början

Vår läsning är en obruten rörelse som rullar genom bilder av texten, en referens till en text genom en film eller en referens till en film genom en uppläsning av en text. Vår läsning kan då vara en del av helheten eller en del av delen.

24 jan. 2016

Vägen

Vägen tog oss hit. Ur det här ögonblicket stiger spåren av en skillnad mellan ingenting och någonting.

Flaggan

Efter en svart dag hissade Tranströmer motvilligt en flagga som inte tror på flaggor. Det sa: "Allt det här går att läsa."

23 jan. 2016

Formler

Ibland försöker jag uppfinna nya sätt att se hur jag kan erbjuda saker som inspirerar med medlen som står till mitt förfogande.

15 jan. 2016

Ljuspunkter

Ibland tänker jag på eldflugor mellan olivträd som en bild som går att läsa både strukturalistiskt och poststrukturalistiskt. För mig tänds hoppet ur insikten att det aldrig funnits några mirakel och att berättelserna just därför får sin lyskraft.

13 jan. 2016

Riktning

På samma sätt som det fanns något utanför texten fanns det aldrig något helt avgörande ögonblick då medvetandet blev medvetandet. Det vaknade snarare ur sin egen sömn.

Himlakroppar

Hur himlakroppar rör sig går att beräkna genom att utgå från de mest grundläggande sakerna som finns att veta om dem. Även om olika objekt har olika storlek och bana utspelar sig allt detta i ett och samma nu.

11 jan. 2016

Linjer

Varje gång jag ser en linje eller bana skapad av människor tänker jag att den går att läsa som en form ur det mänskliga medvetandet

6 jan. 2016

Föreställningar

Föreställningarna som föregick Derridas upptäckt av dem och som senare ledde till en redogörelse för en förståelse av denna händelse på John Hopkinsuniverstitetet 1966 kan ha liknat upptäckten av en upptäckt.

4 jan. 2016

Medvetandets kopplingar

Medvetandet fungerar lite som en berättelse som äger rum i en tid full av saker bland en oändlighet av oändligheter.

27 dec. 2015

Bricolage

Att sammanställningen av medvetandet pågår med material från fler källor än medvetandet kan överblicka är vackert. Jag har sett både strukturalister och poststrukturalister som upplever att utbytet mellan en oändlighet av oändligheter är den kreativa rörelsen.

23 dec. 2015

Jättestaden

Ibland tänker jag att jättestaden där borta inte bara rymmer konventioner eller representationer ur konventioner. Den rymmer också ett samtal mellan alla dessa saker.

19 dec. 2015

Sprawl

Jag älskar hur skogen sträcker sig långt bortom min horisont.

18 dec. 2015

Synecdoche

Idag kan vi fånga upp signalerna från en hel värld och bygga våra kyrkor, kartor, tankeverktyg, tidsmaskiner eller fredssymboler enbart med materialet som vi hittar. Vi skulle kunna kalla summan av alla dessa gester för symboliska utbyten

17 dec. 2015

Ett svagt sus

 Att utveckling för varje människa idag inte handlar om en tro på gamla system eller teknologier utan snarare på helt nya sätt att använda den exponentiella utvecklingen av den exponentiella utveckling är inspirerande.

13 dec. 2015

Cirklar & punkter

En cirkel, linje, rektangel eller punkt är abstraktioner som främst pekar mot sig själva. Det är först i våra medvetanden som vi kan börja tillskriva dem en betydelse eller funktion. Även om vi själva inte uppfann dem är det som om vi uppfinner och återuppfinner dem i själva kontakten med dem.

5 dec. 2015

Det som talar

Ibland tänker jag att det är mer än Derridas röst som talar till mig. Från en annan tid hör jag de omgivande människorna och utgångspunkterna för deras arbete. Allt detta blir tillsammans ett universum av språk. 

28 nov. 2015

Vintervila

Vintern är en passage. På andra sidan finns våren.

Rörelsen

Medvetandet är en del av det som är sig själv i alla förvandlingar. Växterna har inte tankar men allt som tänker var vid någon tidpunkt växter.