19 okt. 2016

Centrismer

Om man ser ut över symbolerna för symbolerna som ser ut genom staden i sig själv - kan man redan där se hur allt detta rymmer centrismerna som skriver och läser världen som skriver och läser världen.

Cameos

När regissören skriver och spelar rollen som en regissör i filmen som regisseras av samme regissör uppstår något som vi rent filosofiskt skulle kunna läsa som en berättelse i berättelsen.

16 okt. 2016

Sluttexter

Filmens sluttext är en intressant aspekt av filmen. Det är en punkt som är designad för att försiktigt leda oss från ett tillstånd där vi varit helt engagerade i vår berättelse. Ut i verkligheten. Den som en del av oss säger oss har pågått under tiden någon annan stans.

15 okt. 2016

Techne

Någon gång tänkte jag på översiktsbilder och teknologierna som skapar och återskapar dem som en slags teknologi.

12 okt. 2016

Efterklang

Ibland när jag mediterar försöker jag se skillnaden mellan det som andra har skrivit om medvetandet och det som skriver sig själv.

29 sep. 2016

Tranströmers fåglar

Ibland när jag kliver in i eller ställer mig utanför centrismerna i perspektiven som skriver världen får jag ibland insikter om mig själv och min egen läsning.

27 sep. 2016

Cepheider

När man väl hittat en cepheidvariabel att kalibrera sina beräkningar mot kan man börja läsa vårt observerbara universum. Först hittar man variabeln. Sedan skriver oändligheten om oändligheten.

20 sep. 2016

Begynnelser

Kant hade sitt a priori. Derrida pratade om idéns idé. När man betraktar en struktur ser man att den inte består av en form utan av många. Alla pekar de mot himlen. Som bokstäverna i en mening som skriver sig själv.

14 sep. 2016

Bokstäver

Någon gång läste jag att mitt namn innehåller både ett o och ett a (två tecken i ett tecken) och att mitt efternamn alltid upphör bortom ett berg. Som om läsningen av läsningen alltid leder mig mot nya läsningar.

12 sep. 2016

Uppenbarelser

En insikt är inte dramatisk. Den är lika stillsam som suset ur ett par hissar som hörs genom stjärnhimlens obeskrivlighet. Exponeringstiden och klicket.

Aikido

Förr mediterade jag ibland på hur Aikido som system också rymmer en designfilosofi eller rörelseekonomi. Den är ibland svår att översätta mellan olika teckenspråk. Även om försöket ofta ger ganska intressanta läsningar.

9 sep. 2016

A och O

Både Lacan och Derrida förhöll sig till ett litet och ett stort A. De tänkte också på handen som hittar i Tranströmers trappuppgång. De tänkte på tangenterna som skriver historien och hur de låter. Tranströmers T gömde sig i mängden och Derridas "D" ropade som inom citationstecken. Av nödvändighet.

8 sep. 2016

Arkitektur

När jag läser att Derrida ombads att skriva om läsningen av arkitektur läser jag att den läsningen då antogs skilja sig avsevärt från någon annan läsning och att Derrida då fick tid att ägna sig åt formen på tegelstenarna snarare än till arkitekturen i den västerländska tolkningstraditionen.

7 sep. 2016

Atlanten

Om jag tänker att Tranströmers brev fortfarande står förseglat över Atlantens bleknande ärr kan jag höra hur tiden korsar tiden genom klangen i en tudelad vägskylt och ljudet från ett tackande armbandsur.

6 sep. 2016

Apori

Genom meditation kan man rikta sin uppmärksamhet mot sin egen uppmärksamhet. Bortom seendets vanor öppnar sig den obeskrivlighet som är universum. Bara att se bortom så enkla koncept som "upp" och "ner" kan vara lite svindlande.

2 sep. 2016

Vykort

Om jag läser Kubrick, Derrida eller Coppola som krigströtta soldater som skickar vykort från frontlinjen kan jag mellan raderna höra ljudet från kulregnet, stöveln som trampar och vännerna som dör.

31 aug. 2016

Emergens

I landskap som består av sand har varje linje eller form skapats av tiden ur ett hav av möjligheter. Här ritar ökenvindarna bokstavligt talat om världen varje sekund.

28 aug. 2016

Cirkeln

Oet i ordet har formen av ett noll, en helhet eller en oändlighet. Ur latinets ordo öppnar tiden sitt valv mellan den första och den sista bokstaven.

26 aug. 2016

Cinemascope

Varje gång som en teknologi blir synlig i den mänskliga erfarenheten kan den göras till en huvudsak för en färd genom tid. Bänken vid Taj Mahal har exakt samma form. Den återfinns också i fontänen som speglar himlen och människorna runt den.

20 aug. 2016

Modaliteter

När vi föreställer oss det som bygger pyramider, skickar satelliter runt jorden, delar atomer eller ritar cirklar - så hör vi hur tiden talar med tiden genom tid.

12 aug. 2016

Tidvatten

Ställer man sig vid en bro som öppnar sig mot en eller alla tidpunkter har man egentligen en lika stor tillgång till bruset från havet som till bruset från trafiken.

Trafiken

På natten är det enkelt att se den bisvärm av stål som trafiken utgör. En självlysande högoktanig blandning av intelligenser och teknologier.

25 juli 2016

Rörelsen

Om man intresserar sig för vad som driver vår kreativitet börjar man se hur det vi skapar tillsammans är själva berättelsen.

Tankeverktyg

Ibland när jag tänker på hur andra har valt att formulera saker som får blicken att lyfta är enkelhet en kvalitet som jag uppskattar.

18 maj 2016

Sommar 2016

Vid den här tiden på året tar bloggen sommarledigt. Jag tänkte meditera och läsa mig själv genom det som sätter notskriftens tusenfoting i rörelse.

Fokus

Strukturalisternas fokus på klockan eller poststrukturalisternas fokus på tiden som ringer oberoende av klockor är två perspektiv som löper bredvid varandra. Oberoende av klockor.

11 maj 2016

Heterotopier

Ibland läser jag Tranströmers sprialgalax från sidan som spåren av någon som läser sig själv i relation till sin läsning genom tid. Allt börjar i en blick som bokstavligt talat började sin resa långt innan människan.

10 apr. 2016

Krön

Helt oberoende av om vi märker ögonblicken eller inte närmar vi oss dem alltid genom förflutna framtider.

17 mars 2016

Texter

Även om en text är en samling symboler som på något vis måste sammanställas sker denna sammanställningen plats.

12 mars 2016

Ett tärningskast

När man skulpterar i tid är det lätt att tänka att inget tärningskast upphäver slumpen och att varje tanke är ett tärningskast

9 mars 2016

Deleuze & Derrida

Deleuze "Différence et Répétition" och Derridas "Différance" går att se som blixtarna som skakar filosofin i grunden.  Efter dem delas filosofin lätt upp i den som följer en struktur och det som uppstår som något nytt.

8 mars 2016

Ökenstäder

Mitt i en ocean av rörliga bergsmassiv dyker de plötsligt upp. Öar av civilisation.

5 mars 2016

Transcendental signifiers

Förr i tiden krävdes fantasi för att ens kunna föreställa sig en värld där symboliska eller teknologiska system kunde vara lika unika eller varierade som medvetanden. 

3 mars 2016

Tremblement de terre

Det finns en seismologisk vandringssägen som talar genom det sublimerade i de invigda. Vi kan se spåren av dessa föreställningar som inskriptioner i såväl poeter som filosofer.

23 feb. 2016

Mönsterpassning

På ett sätt skulle man kunna se filosofi som en analogi för analogier eftersom man med olika typer av symboler försöker skapa en applicerbar bild för något i rörelse av något i rörelse.

22 feb. 2016

Spår

Jag sammanställer saker som inspirerar ur en oändlighet av oändligheter.

Vad berättelserna berättar

Att titta ut genom ett fönster när man mediterar är nästan som att hitta nycklarna till världen inuti ackumulerade texter. Att meditera är att bevittna stormens öga under tiden texterna skrivs.

19 feb. 2016

Stjärnhimlen

Vill man läsa något riktigt stort kan man börja med stjärnhimlen. Man tittar ut mot något där ens syn når sin bortre gräns men där ens förmåga att föreställa sig tar vid.

Derridas hypervigilans

Hur Derrida blir en läsnyckel är inte enbart genom hur han använde filosofin för att frigöra tanken från filosofin. Det är något mer. Hans sneda leende pekade ofta mot det.

Tranströmers Thanatos

Hur Tranströmmer blir en läsnyckel är genom hans vilja att få återvända på sina egna vilkor. Han erkände aldrig något behov av ett erkännande men stängde heller aldrig dörren mot föreställningen om Gud.

15 feb. 2016

Myller

Universum är en observerbar rörelse av rörelser. Vår blick, våra språk och vår medvetenhet är bokstavligt och bildligt talat en del av den. 

Strukturer

När Tranströmer lånade Kafkas yxa gjorde han den till sin på flera sätt. Hur han använde den var också ett samtal om strukturalistiska föreställningar.

13 feb. 2016

Meditationsobjekt

Om man väljer en näktergal i Badelunda som föremål för sin meditation samtidigt som man tittar upp mot natthimlens ljusa lie kan man fyllas av känslan att allt detta slipas mot ett och samma nu. 

10 feb. 2016

Generativa system

Jag har ofta tänkt att friheten finns och att den inte bara uttrycker sig genom musiken. Den sammanställer också musiken genom ett noll. 

8 feb. 2016

Teoretisk fysik

Nu när universum rymmer mer beräkningskapacitet än någonsin är det lite svindlande att tänka på med vilken precision som man idag kan beräkna en partikels position och bana.

7 feb. 2016

Berättarelement

Ibland när jag funderar på vad ett naturfenomen är gör jag det både för att undersöka hur jag relaterar till det såväl som hur andra har valt att berätta med det. 

6 feb. 2016

Vägen hem

Ibland tänker jag på en försvinnande prick i landmassan som en bild i en flygtur genom moderna och postmoderna föreställningar. Försvinnandet är ett mångtydigt Tranströmskt tema som ibland blev ett osynligt slagfält. 

3 feb. 2016

Framtidsgrunder

Vad är ett fundamentum futuri? Jag tänker att varje sekund utgör grunden för en framtid. Som om varje tidpunkt rymmer en möjlighet för varje medvetande att föreställa sig en framtid.

Början

Vår läsning är en obruten rörelse som rullar genom bilder av texten, en referens till en text genom en film eller en referens till en film genom en uppläsning av en text. Vår läsning kan då vara en del av helheten eller en del av delen.

24 jan. 2016

Vägen

Vägen tog oss hit. Ur det här ögonblicket stiger spåren av en skillnad mellan ingenting och någonting.