26 okt. 2016

Telos

I sin brevväxling med tiden hör jag ofta Derrida ringa in utvecklingsmöjligheterna med dåtidens framtidsteknologier.