7 mars 2015

Totaliteten

När man betraktar betraktelsen spelar det ingen större roll var man riktar sin uppmärksamhet.